Investor relations.

Pressmeddelanden

2021-04-29
Regulatorisk

Papilly erhåller observationsstatus med anledning av det avsedda förvärvet av Bonzun Health Information AB. Samtidigt meddelar Bolaget att detta är en normal åtgärd från Nasdaq och att aktien kommer att fortsätta att handlas som tidigare dvs köpas och säljas på vanligt vis.

1
2
...
18
>>

Subscribe

Press releases and reports via Email.