Investor relations.

Tidigare stämmor

Tidigare stämmor

Årsstämma 18 maj 2021

Papilly AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Anmälan och formulär för poströstning 

Fullmaktsformulär

Valberedningens förslag

Årsstämma 9 juni 2020

Aktieägare kallades till årsstämma tisdag 9 juni 2020 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag

Extra bolagsstämma den 27 mars 2020

Extra bolagsstämma hölls fredagen den 27 mars 2020 kl. 11:00, i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande: Förtydligande angående rörelsekapital

Fullmakt

Extra bolagsstämma den 5 december 2019

Extra bolagsstämma hölls den 5 december 2019 kl. 11:00, i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma den 16 maj 2019

Årsstämman ägde rum torsdag 16 maj 2019 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsredovisning 2018

Extra bolagsstämma den 1 april 2019

Extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 1 april 2019 kl. 14:00, i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 17 oktober 2018

Extra bolagsstämma ägde rum onsdagen den 17 oktober 2018 kl. 14:00, i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Värdering av teckningsoption TO1

Villkor för teckningsoption TO1

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma den 18 juni 2018

Årsstämman ägde rum den 18 juni 2018 kl 13:00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Valberedningens förslag till ny styrelse

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 4 maj 2018

Extra bolagsstämma ägde rum den 4 maj 2018 kl. 13:00, i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Extrastämma den 25 oktober 2017

Kommuniké från extrastämma

Kallelse till extrastämma

Årsstämma den 9 maj 2017

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsredovisning 2016

Val av styrelse

Extra bolagsstämma den 21 februari 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Emissionsvillkor

Styrelsens redogörelse

Revisorsintyg

Årsredovisning 2015

Bolagsordning

Årsstämma den 12 maj 2016

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämma

Årsredovisning 2015

Extra bolagsstämma den 17 februari 2016

Kommuniké från bolagsstämman

Kallelse till extra bolagsstämma


Styrelsens förslag till beslut

Emissionsvillkor

Styrelsens redogörelse

Revisorsintyg

Bolagsordning

Årsredovisning 2014

Årsstämma den 28 maj 2015

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämman

Styrelsens förslag

Föreslagen bolagsordning

Incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner

Villkor för teckningsoptioner

Emission av konvertibler

Villkor för konvertibler

Årsredovisning 2014

Extra bolagsstämma den 14 april 2015

Beslut från extra bolagsstämman

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens förslag

Föreslagen bolagsordning

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 15 kap 8 § aktiebolagslagen inför extra bolagsstämma den 14 april 2015

Årsredovisning 2013

Emission av konvertibler

Konvertibelvillkor

Revisorsintyg

Subscribe

Press releases and reports via Email.