Investor relations.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

2021-09-01

Nu har det gått ut en kallelse till en bolagsstämma i Papilly så nu är bollen för affären mellan Bonzun och Papilly i rullning!

2021-08-31
Regulatorisk

Papilly AB (publ) offentliggjorde den 7 juni 2021 att bolaget ingått avtal om omvänt förvärv av Bonzun Health Information AB genom en apportemission. Förvärvets genomförande är bland annat villkorat av Nasdaq Stockholm AB:s godkännande för fortsatt handel samt beslut av en extra bolagsstämma i Papilly.

2021-08-31
Regulatorisk
2021-07-06
Regulatorisk
<<
1
...
5
6
7

Subscribe

Press releases and reports via Email.