Investor relations.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

Bonnie Roupé tillträder som VD

Styrelsen i Papilly AB, meddelar att Bonnie Roupé kommer att ta över som VD i Papilly från och med den 12 juli, 2021. Bonnie Roupé är idag VD och huvudägare i Bonzun Health Information AB, det bolag som Papilly avser förvärva genom en riktad apportemission. Papillys nuvarande VD, Maria Kullman, kvarstår i en rådgivande roll inom Bolaget under en övergångsperiod till dess att den planerade transaktionen med Bonzun är genomförd.

- "Styrelsen vill tacka Maria för ett fint och förtjänstfullt arbete under alla år som hon arbetat med att utveckla Papilly till en viktig aktör inom preventiv stresshantering. Det har varit tider av utmaningar som hon hanterat galant. Vi önskar henne stor lycka då hon nu väljer att gå vidare till nya utmaningar", säger Sverker Littorin, ordförande i Papilly

- "Tillsammans med Bonzun, kommer Papilly snart att stå inför en ny spännande framtid med bl a möjlighet till en internationell expansion för Bolaget. Det känns både roligt och naturligt att få lämna över till Bonnie redan nu, säger Maria Kullman, VD i Papilly

För ytterligare information:

Sverker Littorin, styrelseordförande

info@papilly.com

Tel: 070-875 53 09

Denna information är insiderinformation som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-06, klockan 13.45 CEST.

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Tjänsterna är utvecklade i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Bolagets aktie är noterad vid Nasdaq First North Growth Market, med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post:ca@gwkapital.se, tel 08-503 00 50.

Filer för nedladdning

Subscribe

Press releases and reports via Email.