Subscribe

Press releases and reports via Email.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

Bonzun godkänd av Försäkringskassan

Bonzun AB har godkänts av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser.

Den svenska arbetsmarknaden har några tuffa år bakom sig på grund av de många förändringar som pandemin tvingat fram i företag och organisationer. Bonzun Evolve har under hela pandemin jobbat med HR-avdelningar, chefer och medarbetare för att hantera pandemins konsekvenser. Vi ser hur många kämpar för att hitta nya former för att stötta och hjälpa personal som upplever stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen eller i hemmet.

"Alla förändringar i vårt vardagsliv, stora som små, påverkar hur vi mår och klarar av att hantera våra liv. Först pandemin och nu oro över krig och ekonomisk kris tär på vårt välbefinnande. Osäkerhet om vad framtiden kommer att innebära gör att stressen ökar i våra liv och många får allt svårare att hitta balansen som gör att vi kan må bra" säger Anders Tengström chefpsykolog på Bonzun.

I pandemins spår ser vi en mindre ökning av rapporterad stress och sömnbesvär i befolkningen[1], samtidigt som de som redan innan pandemin hade utmaningar har det ännu besvärligare nu. Antalet personer som sjukskrivs på grund av stress ligger fortfarande på höga nivåer. På tio år har sjukskrivningarna för den kategorin mer än fördubblats. Många arbetsgivare frågar sig hur de kan hjälpa personalen att hitta ett sätt att ta sig an kriserna, på jobbet och hemmavid.

Försäkringskassan ger arbetsgivare möjlighet att få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan användas till insatser som kan förkorta eller förebygga sjukskrivning.

Insatser ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan. Bonzuns företagskunder kan således få tillbaka som mest 10 000 kr per anställd och år samt max 200 000 kr per år per arbetsplats av Försäkringskassan.

Bonzun ligger i framkant med att hjälpa arbetsplatser med problematiken runt stress och kan idag erbjuda en helhetslösning kring stressrelaterad psykisk ohälsa, från förbyggande insatser genom iKBT programmet Bonzun Evolve samt individuella stödsamtal med psykolog eller stresscoach.

"Att få ett godkännande från Försäkringskassan som anordnare för rehabiliteringsinsatser ger våra kunder en möjlighet att få tillbaka en del av kostnaden som de investerar i våra tjänster. Det ger oss också ytterligare legitimitet för vår iKBT-satsning för att förebygga, minska och förkorta sjukskrivningar" säger Bonnie Roupé VD för bolaget. 

[1] Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin? Folkhälsomyndigheten, 2021.

 

För ytterligare information:
Bonnie Roupé, VD
Tel: 073-414 91 49
E-post: bonnie@bonzun.com

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

2022-06-29

Satsningen på att nå fler kvinnor som genomgår fertilitetsbehandlingar fortskrider enligt plan och nu lanseras tjänsten Bonzun IVF på spanska. Fler språk kommer att lanseras inom kort enligt Bonzuns strategi och målsättning för global uppskalning av IVF-appen. 

2022-06-17

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som i augusti 2021 ingick samarbete med Bonzun har nu i juni valt att utöka samarbetet och köper 450 nya licenser av Bonzun evolve programmet. Programmet kommer att implementeras med start i augusti. Totalt har cirka 750 medarbetare från KTH erbjudits självledarskapsprogrammet Bonzun Evolve via Ninfea som är samarbetspartner till Bonzun. 

2022-06-14

Bonzun IVF kommer under veckan lanseras på tyska i AppStore och Google Play Store. Det här är ett led i satsningen på global uppskalning som bolaget tidigare har kommunicerat. Tjänsten finns sedan tidigare på svenska, engelska och kinesiska.

2022-05-20
Regulatorisk

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2022. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/.

2022-05-20
Regulatorisk

Bonzuns årsstämma hölls den 20 maj 2022 varvid bl a nedanstående beslut fattades. Styrelsen hade beslutat att stämman skulle hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022.

2022-05-16

I linje med tidigare kommunicerade målsättningar lanserar Bonzun nu en mobilanpassad version av iKBT-programmet Bonzun evolve. Evolveprogrammet hjälper företag att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare mår bra. Den som genomgår Bonzun evolve-programmet får hjälp att stärka sitt självledarskap, rusta sig själv inför stressiga perioder och göra beteendeförändringar för att skapa balans mellan arbete och privatliv. 

<<
1
2
3
4
...
7
>>

Subscribe

Press releases and reports via Email.