Investor relations.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

Bonzun ingår samarbetsavtal med holländska Wordapp

Bonzun har idag ingått ett samarbetsavtal med Wordapp B.V., bolaget bakom webbsidan hairtransplantation.com.

Samarbetet innefattar bland annat utveckling av ett patientstöd för hårtransplantationer med marknadsföring mot den kinesiska marknaden samt i en förlängning även marknadsföring av Bonzuns IVF applikation (Bonzun IVF). Bonzun erhåller 750 000 SEK i kontant förskott, samt motsvarande 2 000 000 SEK som är avsett för marknadsföring av IVF-appen i Wordapps kanaler. Vidare åtar sig Wordapp, att när appen är färdigställd, erlägga upp till 1 000 000 SEK i provision under 2023 för hårtransplantationsappen och upp till 8 250 000 SEK årligen i provision för IVF appen. 

Hairtransplantation.com förmedlar hårtransplantationer till kliniken IdealofMeD.

 "Vi har haft ett stort inflöde av kunder i Kina till våra hårtransplantationskliniker och vi ser ett behov av att stödja patienterna under sin behandling. Bonzuns omatchade expertis på patientstöd och den kinesiska marknaden tillsammans med vårt redan upparbetade arbetssätt och kunder ger oss väldigt goda förutsättningar att lansera en riktigt bra hårtransplantationsapp" säger Jorn Elferink, co-founder och CPO på Wordapp B.V.

"Vi är väldigt glada över att kunna öppna upp för ytterligare tre möjliga intäktsströmmar till Bonzun för att säkra vår tillväxt och nå våra utstakade mål. Bonzun har sitt ursprung i Kina där vi lanserade vårt första patientstöd och vi är givetvis stolta att kunna tillhandahålla värdefull erfarenhet och expertis inom området för patientstöd på den kinesiska marknaden." säger Bonnie Roupé, VD Bonzun.

Om Wordapp.com:
Wordapp startades 2015 och är ett teknikföretag som på kort tid expanderat kraftfullt. Genom en unik plattform med 25 000 frilansare i över 20 länder och 1000-tals landningssidor inom tjänster har Wordapp snabbt blivit en av de ledande aktörerna inom leadsgenerering och affiliation inom skönhet. Wordapp tillhandahåller bland annat skräddarsydda hemsidor som är optimerade för att enbart synas för exakt de kunder som deras partners vill nå. Mer konkret, kunder som aktivt letar efter just deras tjänster "just nu" och har ambitionen att köpa omgående.

OM MAR:
Denna information är sådan information som Bonzun AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [7 november 2022 kl. 08:30].

För ytterligare information:
Bonnie Roupé, VD
E-post: bonnie@bonzun.com
Telefon: 08-611 51 00

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

2023-01-27
Regulatorisk

Bonzun kommer att tillhandahålla Bonzun Evolve för personal i 9 företag som medverkar i ett EU-finansierat projekt. Målet är att bidra till företagens tillväxt genom att stärka deras medarbetare både på kort och lång sikt.

2023-01-25
Regulatorisk

Bonzun och Jokkmokks kommun har startat ett samarbete kring iKBT-tjänsten Bonzun Evolve. Jokkmokks kommun har cirka 500 anställda och ett pilotprojekt på två enheter inleds där personalen kommer att genomgå iKBT programmet för att förebygga stress. Tidigare i veckan meddelade bolaget att ett samarbete även startat samarbete med Essunga kommun.

2023-01-24
Regulatorisk

Bonzun och Essunga kommun har startat en pilot där en mindre grupp av kommunens egna anställda testar iKBT-tjänsten Bonzun Evolve som förebygger stress. Essunga kommun ligger i Västra Götalands län och har drygt 500 anställda. Bolaget har sedan tidigare ett flertal kommuner i sin kundlista, såsom Danderyds kommun, Örebro kommun, Eskilstuna kommun samt Älmhults kommun.

2023-01-19
Regulatorisk

Styrelsen i Bonzun (publ) ("Bonzun" eller "Bolaget") har upprättat ett memorandum avseende den nyemissionen av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av extra bolagsstämma den 10 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden inleds imorgon fredag den 20 januari 2023 och pågår till och med fredagen den 3 februari 2023 och handelsperioden vad avser uniträtter inleds imorgon fredagen den 20 januari 2023 och pågår till och med tisdagen den 31 januari 2023, korrigerat från det pressmeddelande som offentliggjordes den 8 december 2022. Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid.

2023-01-10
Regulatorisk

Extra bolagsstämman i Bonzun AB (publ), org. nr 556884-9920 ("Bolaget"), ägde rum idag den 10 januari 2023 i Stockholm. Samtliga beslut fattades enhälligt i överensstämmelse med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag.

2022-12-22

Bonzun och Trygghetsrådet har tecknat ett ramavtal som innefattar både Trygghetsrådets egna anställda och anslutna tjänstemän under omställning. Enligt ramavtalet kan Trygghetsrådet nu avropa iKBT-tjänsten Bonzun Evolve som förebygger stress och erbjuder individuella psykologtimmar för sina rådgivare och deras klienter.

2022-12-09
Regulatorisk

Aktieägarna i Bonzun AB (publ), org.nr 556884-9920 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 januari 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm.

2022-12-08
Regulatorisk

Styrelsen för Bonzun AB (publ) ("Bonzun" eller "Bolaget") har idag beslutat att föreslå en extra bolagsstämma ("Extra bolagsstämman") i Bolaget att besluta om en emission av högst 60 389 355 units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Den Extra bolagsstämman är planerad att hållas den 10 januari 2023 och kallelse till Extra bolagsstämma offentliggörs i ett separat pressmeddelande. Vid full teckning tillförs Bolaget emissionslikvid om cirka 15,1 MSEK före emissionskostnader. Nettoemissionslikviden från Företrädesemissionen planeras främst att användas till säljaktiviteter och marknadsföring kopplat till Bonzun Evolve och Bonzun IVF, generella bolagsändamål, återbetalning av lån samt produktutveckling. Den föreslagna Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Styrelsen för Bonzun föreslår även att Extra bolagsstämman beslutar om en riktad kvittningsemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, om cirka 6,9 MSEK i syfte att kvitta utestående lån ("Kvittningsemissionen").

2022-11-17
Regulatorisk

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende juli till september 2022. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bland annat på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/.

1
2
3
4
5
6

Subscribe

Press releases and reports via Email.