Investor relations.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

Bonzun meddelar tillträde av ny CFO

Bonzun AB meddelar idag att Jozefa Grönqvist tillträder som Chief Financial Officer (CFO). Grönqvist ersätter Hermelin som tillträdde som CFO i Papilly i februari 2021 på konsultbasis. Hermelin går vidare till nya uppdrag.

Bonnie Roupé, VD och koncernchef i Bonzun kommenterar:
- "Jag och styrelsen vill rikta ett stort tack till Olof Hermelin, som på ett förtjänstfullt sätt bidragit med sina erfarenheter och kompetens under de första viktiga stegen med att integrera Bonzun och Papilly. Vi är också glada att Hermelin finns med som stöd under en övergångstid för att Jozefa så fort som möjligt ska kunna etablera sig i rollen som bolagets CFO."

För ytterligare information:
Håkan Johansson, Styrelseordförande
Tel: 070-478 31 49
E-post: hakan@seagull.se

Bonnie Roupé, VD och koncernchef
Tel: 073-414 91 49
E-post: bonnie@bonzun.com

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

2022-05-16

I linje med tidigare kommunicerade målsättningar lanserar Bonzun nu en mobilanpassad version av iKBT-programmet Bonzun evolve. Evolveprogrammet hjälper företag att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare mår bra. Den som genomgår Bonzun evolve-programmet får hjälp att stärka sitt självledarskap, rusta sig själv inför stressiga perioder och göra beteendeförändringar för att skapa balans mellan arbete och privatliv. 

2022-04-13

Bonzun AB har godkänts av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser.

2022-02-11
Regulatorisk
1
2
3
4
5
6

Subscribe

Press releases and reports via Email.