Investor relations.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

Handel med uniträtter och betald tecknad unit i Bonzun inleds imorgon

Handeln med uniträtter och betald tecknad unit i Bonzun AB (publ) i samband med företrädesemissionen har försenats med anledning av att ansökan om upptagande till handel har inkommit för sent till Nasdaq. Handeln inleds imorgon, den 18 januari 2022. I övrigt gäller den information som tidigare kommunicerats i pressmeddelande och EU-tillväxtprospekt om företrädesemissionen.

Justerad tidplan för företrädesemissionen

Teckningsperiod i företrädesemissionen

17 - 31 januari 2022

Handel med uniträtter

18 - 26 januari 2022

Handel med BTU

18 januari - omkring vecka 6, 2022

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Omkring den 3 februari 2022

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Berghco Advokatbyrå AB är finansiell respektive legal rådgivare till Bonzun i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Johansson, Styrelseordförande
Tel: 070-478 31 49
E-post: hakan@seagull.se

Bonzun

Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

2022-05-20
Regulatorisk

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2022. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/.

2022-05-20
Regulatorisk

Bonzuns årsstämma hölls den 20 maj 2022 varvid bl a nedanstående beslut fattades. Styrelsen hade beslutat att stämman skulle hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022.

2022-05-16

I linje med tidigare kommunicerade målsättningar lanserar Bonzun nu en mobilanpassad version av iKBT-programmet Bonzun evolve. Evolveprogrammet hjälper företag att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare mår bra. Den som genomgår Bonzun evolve-programmet får hjälp att stärka sitt självledarskap, rusta sig själv inför stressiga perioder och göra beteendeförändringar för att skapa balans mellan arbete och privatliv. 

2022-04-13

Bonzun AB har godkänts av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det är Försäkringskassans utökade satsning för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och där arbetsgivare kan få tillbaka hälften av kostnaden för olika former av stödinsatser.

1
2
3
4

Subscribe

Press releases and reports via Email.