Investor relations.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

Rättelse: avseende datum angivna i publicerad bolagsbeskrivning

I Bolagsbeskrivningen som publicerades den 21 september 2021, har fel upptäckts avseende datum för förlängda löptider i låneavtal.

Detta gäller följande:
Datum för förlängda löptider i låneavtalen mellan Bolaget och följande långivare: Dividend Sweden AB, BGL Management AB samt Jerry Prütts Holding AB, skall vara 31 augusti 2022, i stället för det i Bolagsbeskrivningen angivna datumet 30 juni 2022.

För ytterligare information:
Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070875 53 09
E-post: sverker.littorin@momentor.se

Bonnie Roupé, VD
Tel: 073-414 91 49
E-post: bonnie@bonzun.com

Papilly
Papilly planerar ett sammangående med Bonzun Health Information AB. Bolagets aktie är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission, Kontakt: Kungsgatan 3, 111 43, Stockholm. ca@kapital.se, tel: 08-503 00 50.

Subscribe

Press releases and reports via Email.