Investor relations.

Välkommen till Bonzun AB Investor Relations. Här kan du hitta och prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Här finns också information om bolagets aktie och finansiella ställning. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Senaste rapporten

Kommande händelser

2022-01-31
Företrädesemission

Teckningsperiod slutar

2022-02-24
Bokslutskommuniké 2021IR-kontakt

Olof Hermelin (CFO)

Mobil: 070-789 81 77
E-post:olof@bonzun.com

 

Subscribe

Press releases and reports via Email.