Investor relations.

Ledande Befattningshavare

Bonnie Roupé VD

VD sedan juli 2021
Bonnie har en fil.mag i ekonomi från Stockholms universitet. Hon är serieentreprenör och har startat förlaget Red Tee, Beichun i Kina, Bonzun gravid app och senast Bonzun IVF app, där hon även är huvudägare.

Aktier: 4 741 310 aktier och 360 000 teckningsoptioner

Jozefa Grönqvist CFO

Bakgrund/erfarenhet: Jozefa har över 30 års erfarenhet av ekonomi och verksamhetsutveckling och har  under de senaste tre åren varit ekonomiansvarig för Bonzuns dotterbolag i Sverige och Kina.

Antal aktier: 0

Emma Wichman CMO

Bakgrund/erfarenhet: Emma Wichman är leg. Apotekare från Uppsala universitet och har över 18 års erfarenhet inom medicinteknik och läkemedelsindustrin i olika befattningar med fokus på strategisk marknadsföring och varumärkesbyggande, regionalt och globalt.

Antal aktier: 34 369 aktier och 150 000 teckningsoptioner

Subscribe

Press releases and reports via Email.