Subscribe

Press releases and reports via Email.

Ledande Befattningshavare

Bonnie Roupé VD

VD sedan juli 2021
Bonnie har en fil.mag i ekonomi från Stockholms universitet. Hon är serieentreprenör och har startat förlaget Red Tee, Beichun i Kina, Bonzun gravid app och senast Bonzun IVF app, där hon även är huvudägare.

Aktier: 4 741 310 aktier och 360 000 teckningsoptioner

Jozefa Grönqvist CFO

Bakgrund/erfarenhet: Jozefa har över 30 års erfarenhet av ekonomi och verksamhetsutveckling och har  under de senaste tre åren varit ekonomiansvarig för Bonzuns dotterbolag i Sverige och Kina.

Antal aktier: 0

Emma Wichman CMO

Bakgrund/erfarenhet: Emma Wichman är leg. Apotekare från Uppsala universitet och har över 18 års erfarenhet inom medicinteknik och läkemedelsindustrin i olika befattningar med fokus på strategisk marknadsföring och varumärkesbyggande, regionalt och globalt.

Antal aktier: 34 369 aktier och 150 000 teckningsoptioner

Håkan Johansson Arbetande styrelseordförande

Befattning: Styrelseordförande, ledamot sedan september 2021

Födelseår: 1961

Erfarenhet och utbildning: Civilekonom Handelshögskolan. Håkan Johansson har 25 års erfarenhet som managementkonsult med inriktning på organisationsutveckling och ledarskap inom bl.a. IT, konsumentvaror och e-handel. Håkan har flerårig erfarenhet som styrelseordförande i privata och ideella organisationer. Han arbetar idag främst med snabbväxande bolag under snabb förändring.

Aktier: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Subscribe

Press releases and reports via Email.