Investor relations.

Ledande Befattningshavare

Håkan Johansson tf Vd

Befattning: Styrelseordförande, ledamot sedan september 2021

Födelseår: 1966

Erfarenhet och utbildning: Civilekonom Handelshögskolan. Håkan Johansson har 25 års erfarenhet som managementkonsult med inriktning på organisationsutveckling och ledarskap inom bl.a. IT, konsumentvaror och e-handel. Håkan har flerårig erfarenhet som styrelseordförande i privata och ideella organisationer. Han arbetar idag främst med snabbväxande bolag under snabb förändring.

Aktier: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Kerstin Laye CFO

Erfarenhet och utbildning: Ekonomisk specialutbildning - Frans Schartaus 
Handelsinstitut. Kerstin Laye har 30 års erfarenhet inom ekonomi och 
verksamhetsutveckling. Kerstin har flerårig erfarenhet som 
ekonomichef/controller i svenska och internationella organisationer.

Aktier: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Subscribe

Press releases and reports via Email.