Investor relations.

Ledande Befattningshavare

Bonnie Roupé VD

VD sedan juli 2021
Bonnie har en fil.mag i ekonomi från Stockholms universitet. Hon är serieentreprenör och har startat förlaget Red Tee, Beichun i Kina, Bonzun gravid app och senast Bonzun IVF app, där hon även är huvudägare.

Aktier: 0

Olof Hermelin CFO

Olof är civilekonom med examen från Uppsala universitet och har lång erfarenhet av olika ledande befattningar inom finansområdet, även i noterade bolag, som Exalt och SENS Sustainable Energy Solution Sweden AB.

Antal aktier: 0

Ruth Josefin Svensson COO

Bakgrund/erfarenhet: Ruth Josefin Svensson har studerat ekonomie kandidat vid Stockholms universitet samt Business Management & Finance vid National University of Singapore. Egen konsultverksamhet med 10 års erfarenhet av snabbväxande startups och digitala tjänster. Ruth Josefin Svensson är anlitad som konsult.

Antal aktier: 0

Subscribe

Press releases and reports via Email.