Investor relations.

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 17 augusti 2023

Aktieägarna i Bonzun  höll extra bolagsstämma torsdagen den 17 augusti 2023 kl. 10.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Protokoll

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Informationsdokument

Fullmakt

Subscribe

Press releases and reports via Email.