Investor relations.

Finansiell kalender

2023-01-10
Extra bolagsstämma
2023-01-20
Företrädesemission
Teckningstiden inleds.
2023-02-03
Företrädesemission
Sista dag för teckning.
2023-02-24
Bokslutskommuniké 2022
2023-04-28
Årsredovisning 2022
2023-05-31
Delårsrapport Q1 2023
2023-06-08
Årsstämma 2023
2023-08-24
Delårsrapport Q2 2023
2023-11-22
Delårsrapport Q3 2023

Subscribe

Press releases and reports via Email.