Investor relations.

Emissionen november 2017

NYEMISSION NOVEMBER 2017

Teckningsgraden i Papillys nyemission uppgick till 132%


Teckningsperioden för företrädesemissionen i Papilly AB (publ) avslutades den 20 november 2017 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 132 procent. Företrädesemissionen tillför Bolaget totalt cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader, som kommer att användas till att genomföra Bolagets tillväxtstrategi och möta den efterfrågan i marknaden som finns på Bolagets tjänster.

"Sedan den nya ledningen tillträdde i somras har vi kunnat konstatera att Papillys tjänster fyller ett stort behov i samhället och att vår utmaning är att nå ut i marknaden med dessa. Vi har under hösten utformat en ny tillväxt- och försäljningsstrategi som bland annat omfattar konsumentmarknaden, och vi ser fram mot att nu påbörja genomförandet av denna satsning", säger Peter Ekmark, VD för Papilly.

Teckningsperiod 6-20 november 2017

Vid full teckning i emissionen erhåller bolaget 5,9 Mkr. Nyemissionen som genomförs under perioden 6-20 november 2017 skapar förutsättningar för expansion inom försäljning gentemot privatmarknaden, B2C.

Läs hela pressreleasen

Emissionsmemorandum

Anmälningssedel

 

Subscribe

Press releases and reports via Email.