Investor relations.

Nyemission april 2019

TECKNINGSGRADEN I PAPILLYS NYEMISSION UPPGICK TILL 100,35 PROCENT

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Papilly AB (publ) avslutades den 3 maj 2019 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till 100,35 procent.

Som tidigare beslutat genomför Papilly en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår 10 april - 3 maj 2019.

Memorandum

Anmälningssedel

Erbjudet värdepapper
Erbjudandet avser teckning av nyemitterade aktier, till en kurs om 0,05 kronor per styck.

Teckningsperiod
Teckningsperioden pågår från och med den 10 april till och med den 3 maj 2019.

Företrädesrätt till teckning och teckningsrätt
Aktieägare i Papilly erhåller tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs sju (7) teckningsrätt för att teckna en (1) aktie. Även de som tidigare inte är aktieägare i Papilly är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme.

Omfattning och utspädning
Emissionen omfattar högst 103 148 459 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 157 422,95 kronor, och kan inbringa bolaget 5 157 422,95 kronor vid full teckning. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 30 procent av samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel kommer vid full teckning att se sitt ägande i bolaget spädas ut i motsvarande grad.

Subscribe

Press releases and reports via Email.