Investor relations.

Nyemission mars 2017

Nyemissionen fulltecknad

Papillys nyemission är avslutad och bolaget tillförs därmed 9,2 Mkr före emissionskostnader. I emissionen tecknades aktier för 6,6 Mkr med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknades aktier för 1,2 Mkr utan stöd av teckningsrätter, och resterande 1,4 Mkr tecknades av garanter.

Läs mer om utfallet av emissionen

Teckningsperiod 2 -16 mars 2017

Som tidigare kommunicerats har bolaget expanderat säljorganisationen och intensifierat marknads-bearbetningen för att tillvarata det växande marknadsintresset för bolagets tjänster. Vid full teckning i emissionen erhåller bolaget 9,2 Mkr, varav 6,0 Mkr är täckta av garantier och teckningsförbindelser om 6,0Mkr. Nyemissionen som genomförs under perioden 2-16 mars 2017 skapar förutsättningar för expansionen inom försäljning och marknadsföring samt möjliggör, vid full teckning, även vidareutveckling av program.

Läs hela pressreleasen

Emissionsmemorandum

Emissionsvillkor

Anmälningssedel

 

Subscribe

Press releases and reports via Email.