Investor relations.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

BONZUN AB (publ) senarelägger koncernens Delårsrapport för första kvartalet 2023

Bonzun har beslutat att senarelägga publiceringen av koncernens delårsrapport för det första kvartalet 2023. Det tidigare publiceringsdatumet, fredagen 19 maj 2023, har ändrats till torsdagen den 8 juni 2023.

Skälet till senareläggandet beror huvudsakligen på att Bonzun har bytt redovisningsbyrå och CFO vilket har inneburit att det tagit längre tid att sammanställa bolagets siffror. Mycket beroende på bokningar av företrädesemissionen med bla dess kvittningar.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Johansson, Styrelseordförande
Tel: 0704 78 31 49
E-post: hakan@seagull.se

Om Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett lättförståeligt sätt till allmänheten genom smarta digitala verktyg. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. En viktig del av Bonzun idag är det interaktiva digitala programmet Evolve som säljs till företag och organisationer i hela Sverige. Evolve bygger självledarskap och lär ut strategier för att hantera stress, programmet är utvecklat av forskare & psykologer på Karolinska Institutet med syftet att bibehålla en god arbetsmiljö och välmående medarbetare.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Filer för nedladdning

Subscribe

Press releases and reports via Email.