Subscribe

Press releases and reports via Email.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

Bonzun lanserar mobilanpassad version av iKBT-programmet Bonzun evolve

I linje med tidigare kommunicerade målsättningar lanserar Bonzun nu en mobilanpassad version av iKBT-programmet Bonzun evolve. Evolveprogrammet hjälper företag att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare mår bra. Den som genomgår Bonzun evolve-programmet får hjälp att stärka sitt självledarskap, rusta sig själv inför stressiga perioder och göra beteendeförändringar för att skapa balans mellan arbete och privatliv. 

Mobilanpassningen har efterfrågats av flertal av Bonzuns kunder, särskilt i de fall där företagen vill kunna erbjuda programmet till alla sina anställda utan att det kräver tillgång till arbetsdator. Mobilanpassningen blir också en viktig förutsättning för Bonzuns mål om internationell uppskalning av iKBT-programmet. 

- Flertal kunder och potentiella kunder har efterfrågat en mobilanpassad version av programmet, även innan Bonzun övertog tekniken. Bonzun evolves kunder är framför allt företag som erbjuder programmet till sina medarbetare i syfte att skapa balans i arbetet och stärka sig själv i sin arbetsroll. I vissa branscher har inte medarbetaren tillgång till en arbetsdator varför också en mobilanpassning av programmet har prioriterats i produktutvecklingen, säger Josefin Svensson, COO på Bonzun.

Om Bonzun evolve
Bonzun evolve är ett digitat evidensbaserat iKBT-program och självledarskapsprogram i 8 steg utvecklat av forskare vid Karolinska Institutet. Programmet inleds med ett stresstest som också ger en indikation till företagets chefer om den aktuella stressnivån i organisationen. Efter stresstestet ger programmet konkreta strategier och verktyg som användaren (dvs. medarbetarna) kan arbeta med på egen hand. Bonzun hjälper även företagen att skapa engagemang för att genomföra programmet och på så sätt få ut bästa effekterna av det. För att mäta effekterna och ge företagen ett konkret utvärderingsunderlag följs det första stresstestet upp med ytterligare test under programmets gång men också i sista steget i programmet. På gruppnivå har företag som genomgått programmet i genomsnitt sänkt stressnivån med 30%.

Som tidigare kommunicerat har Bonzun arbetat intensivt under föregående år för att överta teknikutvecklingen av Bolagets iKBT-tjänst Bonzun evolve (fd. Papillys stressprogram) som tidigare hanterats av externa konsulter. I samband med övertagandet av tekniken har Bonzun i egen regi haft möjligheten att genomföra essentiella förbättringar för kundernas användarupplevelse av det digitala programmet. Att lansera en mobilanpassad version av programmet har därefter prioriterats i Bonzuns roadmap för produktutveckling.

Den mobilanpassade versionen är ett första steg i produktutvecklingen för att öka skalbarheten av Bonzun evolve. Inom kort kommer även programmet göras tillgänglig via AppStore och Google Play Store.

- Lanseringen av tjänsten i AppStore och Google Play Store kommer potentiellt att bli en ny viktig intäktsström för Bonzun, säger Josefin Svensson, COO.

För ytterligare information:
Josefin Svensson, COO
Tel: 072-33 777 23
josefin@bonzun.com

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

2022-06-29

Satsningen på att nå fler kvinnor som genomgår fertilitetsbehandlingar fortskrider enligt plan och nu lanseras tjänsten Bonzun IVF på spanska. Fler språk kommer att lanseras inom kort enligt Bonzuns strategi och målsättning för global uppskalning av IVF-appen. 

2022-06-17

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som i augusti 2021 ingick samarbete med Bonzun har nu i juni valt att utöka samarbetet och köper 450 nya licenser av Bonzun evolve programmet. Programmet kommer att implementeras med start i augusti. Totalt har cirka 750 medarbetare från KTH erbjudits självledarskapsprogrammet Bonzun Evolve via Ninfea som är samarbetspartner till Bonzun. 

2022-06-14

Bonzun IVF kommer under veckan lanseras på tyska i AppStore och Google Play Store. Det här är ett led i satsningen på global uppskalning som bolaget tidigare har kommunicerat. Tjänsten finns sedan tidigare på svenska, engelska och kinesiska.

2022-05-20
Regulatorisk

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2022. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/.

2022-05-20
Regulatorisk

Bonzuns årsstämma hölls den 20 maj 2022 varvid bl a nedanstående beslut fattades. Styrelsen hade beslutat att stämman skulle hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022.

2022-05-16

I linje med tidigare kommunicerade målsättningar lanserar Bonzun nu en mobilanpassad version av iKBT-programmet Bonzun evolve. Evolveprogrammet hjälper företag att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare mår bra. Den som genomgår Bonzun evolve-programmet får hjälp att stärka sitt självledarskap, rusta sig själv inför stressiga perioder och göra beteendeförändringar för att skapa balans mellan arbete och privatliv. 

<<
1
2
3
4
...
7
>>

Subscribe

Press releases and reports via Email.