Investor relations.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

Bonzun storsatsar i USA och Storbritannien med nya funktioner i IVF-appen

Som bolaget tidigare har meddelat, pågår en internationell satsning i uppskalningen av appen Bonzun IVF. Som ett led att etablera tjänsten i USA och England och med avsikt att öka räckvidd har Bonzun ingått ett partnerskap med den brittiska plattformen Fertility Help Hub (FHH) med över 150 000 medlemmar i USA och Storbritannien.  FHH är ett nätverk för alla som genomgår fertilitetsbehandlingar eller lider av infertilitet. Nätverket erbjuder en stödjande gemenskap, fertilitetsspecialistvägledning och erbjudanden för sina medlemmar. Bonzun IVF ingår som en del av FHHs nätverk eftersom IVF-appen stöttar och guidar patienter samt deras partner genom fertilitetsbehandlingen. 

"Vi ser detta som en viktig aktivitet i linje med vår strategi för att öka synlighet och kunskap om Bonzun IVF. Många som går igenom denna svåra period saknar stöd och med hjälp av Bonzun IVF kan fertilitetsresan förbättras." säger Emma Wichman, CMO Bonzun.

Bonzun IVF lanserar under maj ett flertal nya funktioner i appen, bland annat ett program baserat på Acceptance and Committment Therapy (ACT, en form av KBT) som är utvecklat av Bonzuns psykolog Anders Tengström. Programmet kommer hjälpa patienter under de perioder i fertilitetsbehandlingen som är mest påfrestande, under de sk "Ruvardagarna" när man väntar på resultatet av embryoåterföringen.

"Vi vet att behovet av psykologiskt stöd utvecklat för patienter som genomgår fertilitetsbehandlingar är efterfrågat och vi är glada att kunna erbjuda den här typen av stöd i appen" säger Emma Wichman, CMO Bonzun.

Om Bonzuns forskare Anders Tengström:
Anders Tengström är leg. psykolog och docent i psykologi vid Karolinska Institutet och har varit med och utvecklat iKBT-tjänsten Bonzun evolve. Under de senaste 15 åren har Anders lett kliniskt inriktad forskning rörande psykisk ohälsa.

Om ACT:
ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment Therapy och uttalas som engelskans act, agera. ACT är en terapiform som ofta används inom arbetslivet eller som prevention av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang och då brukar man använda uttrycket Acceptance and Commitment Training för att förtydliga att det inte är regelrätt psykoterapi.

För mer information om partnerskapet med Fertility Help Hub (FHH) besök: https://www.fertilityhelphub.com/partner-network/bonzun-ivf-app/

För ytterligare information:
Emma Wichman, CMO
Tel: 072-321 0226
E-post: emma@bonzun.com

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Subscribe

Press releases and reports via Email.