Investor relations.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

Bonzuns styrelseordförande Håkan Johansson blir arbetande styrelseordförande

Håkan Johansson blir arbetande styrelseordförande för att avlasta VD med administration och rekrytering. VD Bonnie Roupé kommer att fokusera på att vidareutveckla de kontrakt som bolaget nyligen vunnit så att deras fulla affärspotential realiseras. 

Bolaget har under Q4 2022 landat ett par större kontrakt såsom samarbetet med Wordapp och ramavtalet med Trygghetsrådet samtidigt som bolaget går in i en uppskalningsfas. För att inte tappa fart kliver Håkan Johansson, nuvarande styrelseordförande in som arbetande styrelseordförande för att stötta organisationen operativt med interna processer.

"Vi har precis stängt en nyemission och behöver nu lägga all kraft på att växla upp bolagets affärer. Jag ser fram emot att kanalisera min energi till att bygga upp Bonzuns försäljning och ge våra nuvarande kunder den uppmärksamhet de förtjänar"  säger Bonnie Roupé.

"Sedan börsnoteringen har Bonnie och hennes team arbetat intensivt för att bolaget ska få sitt kommersiella genombrott och nu är det dags att börja bygga organisation och skala upp på allvar. Där ser jag att jag kan bidra med min erfarenhet att stötta organisationen och VD så de kan fokusera all kraft framåt. Jag ser fram emot att fortsätta det fina samarbetet med Bonnie," säger Bonzuns styrelseordförande, Håkan Johansson

För ytterligare information:
Håkan Johansson

Tel: 08-611 51 00

E-post:hakan@seagull.se

Om Bonzun

Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett lättförståeligt sätt till allmänheten genom smarta digitala verktyg. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. Nästa produkt att lanseras var Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. En viktig del av Bonzun idag är det interaktiva digitala programmet Evolve som säljs till företag och organisationer i hela Sverige. Evolve bygger självledarskap och lär ut strategier för att hantera stress, programmet är utvecklat av forskare & psykologer på Karolinska Institutet med syftet att bibehålla en god arbetsmiljö och välmående medarbetare.

 

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Filer för nedladdning

Subscribe

Press releases and reports via Email.