Investor relations.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

Rättelse: Bonzun AB (publ) - Delårsrapport Q2 april - juni 2022

Rättelse! Felaktig rubrik publicerades avseende delårsrapport för Bonzun AB (publ) Q2 april - juni 2022.

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende april till juni 2022. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/.


Moderbolaget - april - juni 2022
- Nettoomsättning uppgick till 159 tkr (25), en ökning med 536 procent.

- EBITA-resultat uppgick till -2 007 tkr (-1 410).

- Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultat med 0 tkr (0).

- Resultat före skatt -2 059 tkr (-2 371).
Värden inom parantes avser jämförelse med andra kvartalet föregående år.

Koncernen* - april - juni 2022
- Nettoomsättning uppgick till 201 tkr.

- EBITA-resultat uppgick till -2 104 tkr.

- Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultat med 0 tkr.

- Resultat före skatt -3 692 tkr.

- Resultat per aktie -0,16 kr.
*Kvartalskoncernredovisning upprättades för första gången under sista kvartalet 2021.


Väsentliga händelser april - juni 2022
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) valde i slutet av andra kvartalet att utöka samarbetet med Bonzun och köpte 450 nya licenser av Bonzuns iKBT-tjänst Evolve.

Trygghetsrådet utvärderade piloten som varit i gång för att se om iKBT-tjänsten Bonzun Evolve ska erbjudas på bredare front. Piloten ansågs vara lyckad och en rekommendation om att erbjuda Bonzun Evolve till fler av Trygghetsrådets klienter ligger för beslut i Trygghetsrådets ledningsgrupp.

1:a juni inleds förändringar av prisstrategin för Bonzun IVF, vilket i slutet av andra kvartalet gav en 75%-ig ökning av antalet betalande prenumeranter.

Nya funktioner för att främja mental hälsa hos IVF-patienter lanseras i Bonzun IVF och möjliggör ytterligare en intäktsström genom engångsbetalningar i appen.

Lansering av tre nya språk i IVF-appen för att öka räckvidd; tyska, spanska och portugisiska har hittills introducerats (utöver de tidigare lanserade språken; engelska, svenska och kinesiska).

Bonzun inledde i maj ett samarbete med ett världens främsta nätverk inom fertilitet, Fertility Help Hub, med stor närvaro i Storbritannien och USA. Samarbetet leder till ökad kunskap och spridning av Bonzun IVF i dessa viktiga marknader.

Bonzun Evolve lanseras i en mobilversion
Det omfattande produktutvecklingsarbetet som har ägt rum sedan förvärvet av Papilly är nu slutfört. iKBT-tjänsten Bonzun Evolve (som tidigare kallades för Papillys Stressprogram) finns nu tillgänglig i en mobilanpassad version. Detta öppnar upp för en större marknad för tjänsten som tidigare krävde tillgång till en dator.

Bonzuns årsstämma den 20 maj 2022 beslutade att införa ett incitamentsprogram för VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Förändringarna av prisstrategin för Bonzun IVF går i början av tredje kvartalet in i sin andra fas. I den här fasen har även betalväggarna i appen flyttats för att öka konverteringen av gratisanvändare till betalande användare vilket har fallit väl ut. MRR samt konverteringen ökade med 30% under juli månad sen betalväggarna har flyttats. Detta har även lett till en dubblering av antalet betalande prenumeranter sedan förändringarna inleddes i början av juni. 

Bonzun blev i augusti inbjudna att pitcha på Women's Health Innovation Summit i USA, specifikt för Ferring Innovation Council som är huvudsponsor. Detta är en otroligt spännande möjlighet att visa värdet av Bonzun IVF och skillnaden som appen kan göra för kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling samt bidra till att förbättra fertilitetsbehandlingar genom data.


VD har ordet
Bonzuns andra kvartal har präglats av en ökad efterfrågan på Bonzun Evolve från befintliga och nya kunder. Vi har ett läge där vi nu står inför förhandlingar med stora organisationer och vi gläds åt att ha utökat kontraktet med vår stora kund Kungliga Tekniska Högskolan. Höjda räntor, inflation och en hotande lågkonjunktur kan mycket väl ligga bakom, då den ökade stressen för många individer ofta spiller över på arbetslivet.

Vi har under andra kvartalet fortsatt vårt arbete med att skapa förutsättningar för en skalbar försäljning. En viktig insats har varit att erbjuda Bonzun IVF på ännu fler språk. Under perioden har vi lanserat appen på spanska, portugisiska och tyska. Det öppnar upp tillgängligheten för stora delar av världen tillsammans med de språk vi erbjudit sedan tidigare; engelska, svenska och kinesiska. Vi vill kunna erbjuda Bonzun IVFs expertis till så många som möjligt, eftersom resan ofta är svår och lång för de som kämpar med infertilitet. Vi har kunnat påvisa att Bonzun IVF bidrar till ett ökat mentalt välmående för IVF patienter vilket vi är stolta över att kunna bidra med.

Vi ser ett fortsatt stort intresse för Bonzun Evolve och de tjänster vi kan erbjuda för att främja en hållbar arbetsplats med fokus på att hantera stress både på arbetet och i privatlivet. Att vara rädd om sin personal är något som alla vinner på i längden. Behovet för vår lösning finns och nu gäller det för oss att sprida information och kunskap om vad Bonzun Evolve kan erbjuda. 

Genom Bonzun Evolve kan vi tillhandahålla en lösning som förbättrar livet för individen och ser till att produktiviteten och välmåendet på företaget bibehålls eller förbättras. Tjänsten är framtagen av forskare vid Karolinska Institutet och har en bevisad effekt på stress. Den bygger på ett självledarskap som använts i generationer av KBT-terapeuter och som nu finns internetbaserad. Vi kan även stolt meddela att programmet nu äntligen finns i en mobilversion. Bonzun Evolve lär individer att hantera och ta itu med situationer och känslor innan de blir ett problem genom en välkänd KBT-metod (ACT) som anses vara det mest effektiva sättet att förebygga negativ stress.

Vi ser med stor tillförsikt på den kommande hösten och de utmaningar som vi möter och har mött sedan noteringen. En utmaning är långa ledtider i säljprocessen vilket gör den likvida situationen stundtals pressad. Bolaget har per den sista augusti utökat lånen med 2 miljoner kronor för att kunna ha uthållighet i försäljningen. Vi har dock tjänster som inte påverkas negativt av den ökade oron i världen, tvärtom. Nu finns det ju ännu större behov för både Bonzun Evolve och Bonzun IVF. Vi har enträget byggt grunden för en global uppskalning och nu ser vi fram emot att kunna ta Bonzun vidare till nästa nivå.

Bonnie Roupé
Verkställande direktör

PS.
Hur känner du som aktieägare inför marknadsläget? Är du starkt påverkad och känner en stor stress? Vilken tur ändå att du är aktieägare i ett bolag som arbetar med stress.

Vi vill erbjuda er alla en chans att prova våra tjänster som vi är så stolta över. Vi hoppas att ni kommer känna er stärkta av Bonzun Evolve och erbjuder alla aktieägare 40% rabatt på Bonzun Evolve. Scanna QR koden eller klicka på Bonzun evolve-aktieägarerbjudande så kommer du åt erbjudandet.
DS.

OM MAR:
Denna information är sådan information som Bonzun AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [31 augusti 2022 kl 23:45].

För ytterligare information:
Håkan Johansson, styrelseordförande
hakan@seagull.se
Tel: +46 70 478 31 49

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Subscribe

Press releases and reports via Email.