Investor relations.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

Utökat samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan för tjänsten Bonzun Evolve

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som i augusti 2021 ingick samarbete med Bonzun har nu i juni valt att utöka samarbetet och köper 450 nya licenser av Bonzun evolve programmet. Programmet kommer att implementeras med start i augusti. Totalt har cirka 750 medarbetare från KTH erbjudits självledarskapsprogrammet Bonzun Evolve via Ninfea som är samarbetspartner till Bonzun. 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som i augusti 2021 ingick samarbete med Bonzun har nu i juni valt att utöka samarbetet och köper 450 nya licenser av Bonzun evolve programmet. Programmet kommer att implementeras med start i augusti. Totalt har cirka 750 medarbetare från KTH erbjudits självledarskapsprogrammet Bonzun Evolve via Ninfea som är samarbetspartner till Bonzun. "En god arbetsmiljö främjar kreativitet och hälsa samt ger förutsättningar för goda prestationer och är en tillgång för hela KTH. Genom att erbjuda verktyg för att utveckla sitt självledarskap och lära sig hantera stressfulla situationer på ett bra sätt fortsätter vi att arbeta för en god och hållbar arbetsmiljö." säger Mikael Visén som är HR-specialist på KTH. 

I rapporten Stress i arbetslivet 2022[1] som baseras på 14 000 hälso- och arbetsmiljöprofiler visar att omkring var tredje medarbetare upplever stressnivåer som är i riskzonen. Företag som bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete kan snabbare fånga upp tecken på problem samt förhindra att de ens uppstår. Tjänsten Bonzun evolve ger chefer och medarbetare möjlighet att stärka sitt självledarskap, rusta sig själva inför stressiga perioder och göra beteendeförändringar för att skapa balans mellan arbete och privatliv. 

"Det är just nu en hel del i vår omvärld som ökar stressen hos många av oss. Krig, inflation och finansiell oro är några exempel på saker som såklart påverkar både individer i sina privatliv och på sina arbetsplatser. Vi har redan sedan i höstas sett en tydlig trend hos kunder som är arbetsgivare, att de vill förhindra att stressrelaterade problem uppstår, och de ser vikten av att ta hand om sin personal preventivt. KTH är ett föredömligt exempel på en arbetsgivare som tar ansvar för sina medarbetares välmående och vill arbeta aktivt långsiktigt för en hållbar arbetsmiljö genom att erbjuda sina medarbetare programmet Bonzun evolve" säger Josefin Svensson, COO Bonzun.

I samarbetet ingår även Ninfeas interaktiva workshops som en del av lösningen.
Ninfea Ledarutveckling AB är samarbetspartner till Bonzun AB och har tillhandahållit Bonzun Evolves självledarskapsprogram som en del i sitt erbjudande sedan 2017. Ninfea drivs av Marika Jonmar och Caroline Seblad som hjälper organisationer, ledningsgrupper och individer från arbetsplats till lyckoplats, eller med andra ord att gå från kämpande till flow. Kombinationen av Bonzun Evolves digitala program och Ninfeas interaktiva workshops har visat sig mycket effektiv och uppskattad av de uppemot 1000 deltagare som hittills fått ta del av detta koncept, då stressen gått ner och arbetsglädjen ökat.

Om Bonzun evolve
Bonzun evolve är ett digitalt evidensbaserat iKBT-program och självledarskapsprogram i 8 steg utvecklat av forskare vid Karolinska Institutet. Programmet inleds med ett stresstest som också ger en indikation till företagets chefer om den aktuella stressnivån i organisationen. Efter stresstestet ger programmet konkreta strategier och verktyg som användaren (dvs. medarbetarna) kan arbeta med på egen hand. Bonzun hjälper även företagen att skapa engagemang för att genomföra programmet och på så sätt få ut bästa effekterna av det. För att mäta effekterna och ge företagen ett konkret utvärderingsunderlag följs det första stresstestet upp med ytterligare test under programmets gång men också i sista steget i programmet. På gruppnivå har företag som genomgått programmet i genomsnitt sänkt stressnivån med 30%. 

Bonzun evolves samarbetspartners
I Bonzuns säljorganisation ingår ett nätverk av samarbetspartners för Bonzun Evolves självledarskapsprogram som agerar återförsäljare genom att tillhandahålla mjukvaran som en del i sitt erbjudande. Under den nya ledningen har organisationen för samarbetspartners utvecklats med målet att skapa en mer snabbfotad säljorganisation, ett steg i Bonzuns strategi för att skala upp Bonzun evolve programmet. Bonzuns samarbetspartners är företag med tjänster inom HR som tillhandahåller Bonzun evolve till sina kunder, som ett verktyg för ledarskapsutveckling.

[1] Stress I arbetslivet 2022, Falck Previa

För ytterligare information:
Josefin Svensson, COO
Tel: 072-3377723
E-post: josefin@bonzun.com

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Subscribe

Press releases and reports via Email.